Egen server på lejet grund

En colocation server – eller co-location – er en server, som du selv ejer, men får installeret uden for dine egne lokaler. Altså din egen server på lejet grund. En colocation server har et tredje navn: Colo. En colocation server er en måde at håndtere sin hosting på, som mange virksomheder føler sig trygge ved. I modsætning til shared hosting ligger virksomhedens data på dens egen server, men virksomheden bevarer fordelene fra shared hosting, idet hele håndteringen af den fysiske server ligger uden for virksomheden. Historisk set er der tale om et trin på udviklingen, som følger den måde, som it-udviklingen i øvrigt foregår. Da udviklingen gik fra de store mainframes i store datacentre, tog virksomhederne service og it-drift hjem, men nu udliciteres it i stigende grad igen. Med en colocation server har man fordelene fra begge løsninger.

Sikre fysiske rammerSikre fysiske rammer

Vælger du en colocation serverløsning for din virksomhed, bevarer du din egen fysiske server, men installerer den i et eksternt datacenter. Det kan have betydning for den sikkerhed, der omgiver dit udstyr og dine data – noget der får stadig større betydning. Både for virksomheden selv, men også for dens kunder, leverandører, brugere i det hele taget, som skal være trygge ved, at deres data bliver håndteret forsvarligt. Et eksternt datacenter, hvor din colocation server kan stå, vil typisk have et højere sikkerhedsniveau end en almindelig virksomhed kan tilbyde – både vagter, alarmsystemer og måske også biometrisk kontrol som et ekstra sikkerhedsled. Derudover vil der være brandsikring og sikring af materiel og data ved indtrængen udefra samt systemer, der sikrer driften, hvis der skulle opstå vand- eller brandskade eller måske ligefrem naturkatastrofer.

Colocation giver flere fordeleColocation giver flere fordele

Den fysiske sikkerhed er ét element, der vejer tungt for mange virksomheder og offentlige organisationer, når de vælger en colocation serverløsning. De bevarer ejerskabet til deres fysiske server, men overlader det til et eksternt datacenter at sørge for, at den fysiske sikkerhed er i orden med alt, hvad det indebærer. Men der er flere fordele ved en colocation serverløsning. Blandt andet får I som virksomhed mere power på jeres løsning – I får en større båndbredde, og ofte til en lavere pris, end I selv ville kunne opnå. Man kan sige, at I kan udnytte stordriftsfordele, som det ellers kan være svært at skaffe sig som enkeltvirksomhed. Der vil typisk også være en bedre beskyttelse mod strømnedbrud og derudover typisk døgnbemanding, så I er sikret en oppetid så tæt på 100 procent som muligt.

Styr på egne forholdStyr på egne forhold

Er I en virksomhed, som gerne vil have styr på jeres egne ting? Ja, selvfølgelig, vil enhver virksomhedsleder svare. En colocation serverløsning er en særlig mulighed for dette: Ved at vælge at have din egen server placeret i et eksternt datacenter, kan du udnytte den struktur og de rammer, som dette datacenter tilbyder dig – samtidig med, at du fastholder din egen kontrol over en række forhold. Du får med en colocation serverløsning adgang til et specialdesignet datacenter med optimal infrastruktur samtidig med, at du har din egen kontrol over servervedligehold, konfiguration af servere m.v. Du kan også drage fordel af, at du rent fysisk får frigjort plads i eget hus med en colocation server. Den plads kan bruges til kontorarbejdspladser, lager eller andet og kan på den måde i betydelig grad være med til at reducere virksomhedens omkostninger til de fysiske rammer.